JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za potpore za Mjeru 2. Primjena stajskog gnojiva i provedba nitratne direktive iz Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Splitsko dalmatinske županije za 2017. godinu

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu, temeljem članka 9. Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Splitsko dalmatinske županije („Službeni glasnik Splitsko dalmatinske županije“ broj 152/2016) objavljuje

JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za potpore za Mjeru 2. Primjena stajskog gnojiva i provedba nitratne direktive iz Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Splitsko dalmatinske županije za 2017. godinu

Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje zahtjeva za dodjelu bespovratne potpore iz Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Splitsko dalmatinske županije za:

Mjera 2. Primjena stajskog gnojiva i provedba nitratne direktive
2.1. Izgradnja platoa za kruti stajski gnoj
2.2. Izgradnja gnojišnih jama, laguna, jama za gnojnicu ili kupnju spremnika na poljoprivrednom gospodarstvu,
2.3. Izgradnja armirane betonske temeljne ploče i zidova silosa sa nagibom poda od 2% i drenovima za odvod silažnog soka u spremnik.

Iznos potpore
Potpora za Mjeru 2. Primjena stajskog gnojiva i provedba nitratne direktive odobrit će se onom poljoprivrednom uzgajivaču stoke i proizvođaču koji ima potrebnu dokumentaciju o izvršenim poslovima. Prihvatljivi su troškovi nastali unutar godine dana do trenutka objave Javnog poziva u tekućoj godini.

Visina udjela potpore ovisit će o veličini poljoprivrednog gospodarstva i to:

– potpora za mala poljoprivredna gospodarstva (od 1 do 10 UG) odobrit će se potpora u iznosu do 50% prihvatljivih troškova,

– potpora za poljoprivredna gospodarstva (više od 10 UG) odobrit će se potpora u iznosu do 40% prihvatljivih troškova,

– maksimalni iznos potpore za Mjeru 2. u tijeku jedne godine po pojedinoj pravnoj ili fizičkoj osobi kada je ona investitor iznosi 15.000,00 kuna.

Prijave dostaviti preporučenom pošiljkom ili neposredno na protokol županije u zatvorenoj omotnici, soba br.15., s nazivom i adresom podnositelja, na slijedeću adresu:

Upravni odjel za gospodarstvo, razvitak i europske integracije, Split, Ulica
Domovinskog rata br. 2. 21000 Split – Povjerenstvo za provedbu Mjere 2. iz Programa Potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2017.

Rok za podnošenje zahtjeva je 60 dana od dana objave Javnog poziva.

Više informacija možete pogledati ovdje.