JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za potpore za Mjeru 1. Okrupnjavanje poljoprivrednog posjeda i uređenje poljoprivrednog zemljišta iz Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Splitsko dalmatinske županije za 2017. godinu

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu, temeljem članka 9. Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Splitsko dalmatinske županije („Službeni glasnik Splitsko dalmatinske županije“ broj, 152/16) objavljuje

JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za potpore za Mjeru 1. Okrupnjavanje poljoprivrednog posjeda i uređenje poljoprivrednog zemljišta iz Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Splitsko dalmatinske županije za 2017. godinu

Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje zahtjeva za potporu iz Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Splitsko dalmatinske županije za:

Mjeru 1. Okrupnjavanje poljoprivrednog posjeda i uređenje poljoprivrednog zemljišta
Podmjera 1.1. Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, usklađivanje zemljišno-knjižnih i katastarskih stanja na poljoprivrednom zemljištu putem katastarskih izmjera i zemljišno knjižnih pojedinačnih postupaka što je uvjet pravno sigurnom okrupnjavanju poljoprivrednog zemljišta .
Podmjera 1.2. Uređenje poljoprivrednog zemljišta (troškovi vezani za pripremu tla (nova sadnja/sjetva) sukladno određenoj biljnoj vrsti, odnosno katastarskoj kulturi poljoprivrednog zemljišta, analize tla, čišćenje tla od kamenja, sakupljanje i prijevoz dijelova korijenja i drugih biljnih ostataka, rigolanje, duboko oranje,oranje, usitnjavanje kamenitog sloja tla, tanjuranje i ripanje).

Korisnici mogu biti fizičke i pravne osobe, poljoprivredna gospodarstva u skladu s posebnim propisima upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava (u daljnjem tekstu: Upisnik), a poljoprivredne površine unesene u ARKOD sustav, imaju prebivalište/sjedište i poljoprivrednu proizvodnju kao i poljoprivredne površine na području Splitsko-dalmatinske županije.

Podnositelj zahtjeva za potporu u ime poljoprivrednog gospodarstva je nositelj ili član upisan u Upisnik.

Iznos potpore za Podmjeru 1.1. „Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, usklađivanje zemljišno-knjižnih i katastarskih stanja na poljoprivrednom zemljištu putem katastarskih izmjera i zemljišno knjižnih pojedinačnih postupaka što je uvjet pravno sigurnom okrupnjavanju poljoprivrednog zemljišta“

• potpora za vrlo male poljoprivredne površine (od 0,1 do 1 ha) odobrit će se potpora u iznosu do 50% prihvatljivih troškova,

• potpora za male poljoprivredne površine (od 1 do 5 ha) odobrit će se potpora u iznosu do 40% prihvatljivih troškova.

Maksimalni iznos potpore u Podmjeri 1.1. u tijeku jedne godine po pojedinoj pravnoj ili fizičkoj osobi kada je ona investitor iznosi 15.000,00 kuna.

Iznos potpore za Podmjeru 1.2. „Uređenje poljoprivrednog zemljišta“

• potpora za vrlo male poljoprivredne površine (od 0,1 do 1 ha) odobrit će se potpora u iznosu do 50% prihvatljivih troškova,

• potpora za male poljoprivredne površine (od 1 do 5 ha) odobrit će se potpora u iznosu do 40% prihvatljivih troškova.

Maksimalni iznos potpore u Podmjeri 1.2. u tijeku jedne godine po pojedinoj pravnoj ili fizičkoj osobi kada je ona investitor iznosi 15.000,00 kuna.

Prijave dostaviti preporučenom pošiljkom ili neposredno na protokol županije u zatvorenoj omotnici, soba br.15., s nazivom i adresom podnositelja, na slijedeću adresu:

Upravni odjel za gospodarstvo, razvitak i europske integracije, Split,
Ulica Domovinskog rata br. 2. 21000 Split
Povjerenstvo za provedbu Mjere 1. iz Programa Potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2017.

Rok za podnošenje zahtjeva je 60 dana od dana objave Javnog poziva.

Više informacija možete pogledati ovdje.