JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za potpore za Mjeru 3. Posebne mjere pomoći za sektor stočarstva iz Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Splitsko dalmatinske županije za 2017. godinu

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu, temeljem članka 9. Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Splitsko dalmatinske županije („Službeni glasnik Splitsko dalmatinske županije“, broj 152/16) objavljuje

JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za potpore za Mjeru 3. Posebne mjere pomoći za sektor stočarstva iz Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Splitsko dalmatinske županije za 2017. godinu

Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje zahtjeva za dodjelu bespovratne potpore iz Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Splitsko dalmatinske županije za:

Mjera 3. Posebne mjere pomoći za sektor stočarstva
Podmjera 3.1. Obnavljanje stočnog fonda.
Podmjera 3.3. Racionalizacija troškova u stočarstvu nastalih uslijed nepredvidivih gubitaka u uzgoju i proizvodnji.

Korisnici potpore

Pozivaju se fizičke i pravne osobe vlasnici odnosno korisnici poljoprivrednog zemljišta koje se bave uzgojem stoke, poljoprivrednom proizvodnjom s prebivalištem odnosno sjedištem i ulaganjem na području Splitsko-dalmatinske županije.
Korisnici potpore su poljoprivredni proizvođači koji su upisani u Upisnik i imaju uvedene poljoprivredne površine u ARCOD sustav, imaju prebivalište odnosno sjedište kao i uzgoj stoke i poljoprivrednu proizvodnju na području Splitsko-dalmatinske županije te nemaju dugovanja (nositelj/članovi) prema proračunu Splitsko-dalmatinske županije po osnovi kreditiranja iz Fonda za razvitak poljoprivrede i agroturizma u SDŽ i nemaju dospjelih dugovanja po osnovi poreznih obveza.
Podnositelj zahtjeva za potporu u ime poljoprivrednog gospodarstva je nositelj poljoprivrednog gospodarstva.

Prijave dostaviti preporučenom pošiljkom ili neposredno na protokol županije u zatvorenoj omotnici, soba br.15., s nazivom i adresom podnositelja, na slijedeću adresu:
Upravni odjel za gospodarstvo, razvitak i europske integracije, Split,
Ulica Domovinskog rata br. 2. 21000 Split
– Povjerenstvo za provedbu Mjere 3. iz Programa Potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2017.

Rok za podnošenje zahtjeva je 60 dana od dana objave Javnog poziva.

Više informacija možete pogledati ovdje.