COVID-19 zajam za obrtna sredstva

Financijski instrument „COVID-19 zajam za obrtna sredstva“ namijenjen je subjektima maloggospodarstva koji su pogođeni pandemijom korona virusa, a isti je u cijelosti financiran iz sredstavaEuropskog fonda za regionalni razvoj. VIŠE

Page 1 Page 2 Page 3 Page 32