Nabava

Obavijest o nepostojanju sukoba interesa

Sukladno članku 80. stavku 2. točki 1., a na temelju Izjave predstavnika naručitelja iz članka 76. stavka 2 točke 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), Poduzetnički inkubator Klis d.o.o, kao javni naručitelj objavljuje da ne postoje gospodarski subjekti s kojima Poduzetnički inkubator Klis d.o.o ne smije sklapati Ugovore o javnoj nabavi
Klis, 10. kolovoza 2017. godine

IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE