O nama

Poduzetnički inkubator Klis d.o.o. je prva tvrtka u potpunom vlasništvu Općine Klis, osnovana dobivenim sredstvima Ministarstva poduzetništva i obrta na natječaju Poduzetnički impuls 2013. godine.

Poduzetnički inkubator Klis upravo je operativno tijelo za izradu i provedbu strategije razvoja Općine Klis.

Osnovna svrha inkubatora je potpomaganje razvoju novih OPG-ova i privrednika, ali i razvoj novih linija postojećih poduzetnika, naročito u proizvodnji i ženama poduzetnicama.

Drugi dio poslovanja inkubatora usmjeren je ka apliciranju i povlačenju sredstava Europske unije, edukacije i izrade dokumenata najprije za Općinu Klis, a onda i sve korisnike inkubatora, te ostale, nepovezane subjekte koji trebaju stručnu pomoć iz djelatnosti inkubatora.

Misija

Misija poduzetničkog inkubatora je stvaranje uspješnih poduzetnika koji će nakon napuštanja istoga nastaviti uspješno samostalno poslovati te posljedično poboljšati gospodarsku slike općine i povećati zaposlenost.

Ciljevi

Ciljevi osnivanja poduzetničkog inkubatora je generiranje ekonomskog razvoja općine kroz podršku mikro, malim i srednjim poduzećima. Cilj djelovanja poduzetničkog inkubatora je doprinos jačanju gospodarskog razvoja općine i regionalne konkurentnosti kroz povećanje stope zaposlenosti i razvoja dinamične poduzetničke klime.
Strateški ciljevi poduzetničkog inkubatora:

  • Promocija poduzetništva,
  • Osigurati efikasno upravljanje razvojem,
  • Doprinos konkurentnosti općine Klis,
  • Razvoj infrastrukture,
  • Unapređenje upravljanja razvojem,
  • Osiguranje preduvjeta za povećanje kvalitete života.