Javni poziv za podnošenje zahtjeva za potpore iz Programa potpore osnivanju i razvoju malog gospodarstva na području Splitsko dalmatinske županije za 2017. godinu

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu, temeljem članka 15. Programa potpore osnivanju i razvoju malog gospodarstva na području Splitsko dalmatinske županije 2014.-2020. („Službeni glasnik Splitsko dalmatinske županije“ broj 1/14, 18/15, 25/16 i 21/17) objavljuje

JAVNI POZIV
za podnošenje zahtjeva za potpore iz Programa potpore osnivanju i razvoju malog gospodarstva na području Splitsko dalmatinske županije za 2017. godinu

Predmet potpore je dodjela namjenskih, bespovratnih novčanih sredstava iz proračuna Splitsko dalmatinske županije u cilju poticanja osnivanja i razvoja gospodarskih subjekata u većinskom vlasništvu podnositelja, u 50% iznosu opravdanih troškova za podnositelje s sjedištem i djelatnošću na području grada Splita i 75% iznosu opravdanih troškova za ostale podnositelje, a sukladno Zakonu o državnim potporama i drugim važećim propisima o državnim potporama, a najviše do 20.000,00 kuna.

Potpora se dodjeljuje kroz slijedeće mjere:
Mjera 1: Početnici u poduzetništvu
Mjera 2: Očuvanje tradicijskih djelatnosti

Mjera 1. Početnici u poduzetništvu
1. Pravo na potporu može ostvariti pravna i fizička osoba koja se bavi gospodarskom djelatnošću i čiji je vlasnik poduzetnik početnik koji posluje najviše do dvije godine do trenutka predaje zahtjeva na novoobjavljeni Javni poziv i nije vlasnik ili suvlasnik drugog registriranog subjekta i nad kojim se ne provodi stečajni postupak, odnosno koji u skladu s nacionalnim zakonodavstvom ne ispunjava kriterije da se nad njim provede stečajni postupak (u daljnjem tekstu: Korisnik);
2. Korisnici iz stavka 1. jesu
trgovačka društva, jednostavna trgovačka društva, specijalističke ordinacije, ovlašteni uredi i obrtnici.

Mjera 2. Očuvanje tradicijskih djelatnosti
1. Pravo na potporu može ostvariti pravna i fizička osoba sa sjedištem i djelatnošću na području Splitsko dalmatinske županije izuzev područja grada Splita koja se bavi tradicijskom djelatnošću i čiji vlasnik nije vlasnik ili suvlasnik drugog registriranog subjekta i nad kojim se ne provodi stečajni postupak, odnosno koji u skladu s nacionalnim zakonodavstvom ne ispunjava kriterije da se nad njim provede stečajni postupak (u daljnjem tekstu: Korisnik);
2. Korisnici iz stavka 1. jesu
trgovačka društva, jednostavna trgovačka društva i obrtnici.

Tradicijske djelatnosti- djelatnosti za koje je potrebno posebno poznavanje zanatskih vještina i umijeća u obavljanju djelatnosti, koji se obavljaju pretežnim udjelom ručnog rada, a tehnikama proizvodnje i rada, namjenom i oblikom oslanjaju se na obrasce tradicijske kulture pa u tom smislu mogu simbolizirati lokalni, regionalni ili nacionalni identitet.

Prihvatljivi troškovi projekta

Prihvatljivi troškovi projekta, za koje podnositelji zahtjeva mogu ostvariti potporu su:
a. Nabava alata, strojeva, postrojenja i opreme, mjernih i kontrolnih uređaja i instrumenata te računalnih programa namijenjenih isključivo za obavljanje poslovne djelatnosti
b. Nabava novog vozila za gospodarske svrhe.
c. Ulaganja u razvoj novih proizvoda/usluge (potpuno novi proizvod/usluga, linija novih proizvoda/usluga, nadopuna linije, uvođenje proizvoda/usluga na tržište, proizvod/usluga s manjim promjenama, ali usmjeren na potpuno novi ciljni segment tržišta, proizvod/usluga proizveden/pružen uz smanjene troškove) uključujući troškove vanjskih usluga u razvoju novog proizvoda/usluge
d. Ulaganja u poboljšanja i prilagodbu poslovnog prostora obavljanju poslovne djelatnosti, unutarnjeg uređenja poslovnih prostora/radionice u skladu sa suvremenim trendovima i/ili radi uvođenja novih načina rada s kupcima/korisnicima-uključuje samo grube i završne radove.
e. Ulaganja u upravljanje i zaštitu intelektualnog i industrijskog vlasništva
f. Priprema, uvođenje i certificiranje sustava upravljanja kvalitetom i normi te troškovi stjecanja prava uporabe znaka Hrvatska kvaliteta, Izvorno hrvatsko i Hrvatski otočni proizvod
g. Ulaganja u marketinške aktivnosti (oblikovanje proizvoda/usluge (dizajn), izrada web stranice i izrada promidžbenog materijala)
h. Poduzetnička izobrazba i stručno osposobljavanje vezano za djelatnost prijavitelja.
i. Čuvanje djece poduzetnicama početnicama (do 1. godine poslovanja) u 75%-tnom iznosu cijene vrtića, troškova odgajateljice i cijene produženog boravka u školi, a najviše do 10.000,00 kuna.

Prijave dostaviti preporučenom pošiljkom ili neposredno na protokol županije u zatvorenoj omotnici, soba broj 15., s nazivom i adresom korisnika sredstava, na slijedeću adresu:

Upravni odjel za gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu, Split,
Ulica Domovinskog rata 2, 21000 Split
-Povjerenstvo za odabir projekata iz Programa potpore osnivanju i razvoju malog gospodarstva na području Splitsko dalmatinske županije.

Rok za podnošenje zahtjeva je 18. travnja 2017. godine.

Više informacija možete pogledati ovdje.