Javni poziv udrugama građana i turističkim zajednicama Splitsko-dalmatinske županije na podošenje zahtjeva za bespovratna sredstva iz Programa potpore turističkim manifestacijama i udrugama za 2017.

U Proračunu Splitsko-dalmatinske županije za 2017. godinu, Razdjel 06., Upravni odjel za turizam i pomorstvo planirana su sredstva namijenjena za sufinanciranje programa/projekata neprofitnih organizacija i turističkih zajednica od općeg značaja za Splitsko-dalmatinsku županiju, odnosno poticanje i sufinanciranje turističkih manifestacija i udruga koje promoviraju razvoj turizma u cilju obogaćivanja i poboljšanja turističke ponude na području Splitsko-dalmatinske županije.

Pravo na podnošenje prijava imaju lokalne turističke zajednice i neprofitne organizacije (udruge građana) od turističkog i općeg značaja za Splitsko-dalmatinsku županiju.

Prijave se mogu poslati za sufinanciranje programa/projekata koji će se provoditi tijekom 2016. godine. Svaka organizacija ima pravo na ovaj poziv poslati najviše dvije (2) prijave za sufinanciranje određenog projekta / manifestacije.

Kriteriji za odabir manifestacije/projekta su sljedeći:
• usmjerenost manifestacije/projekta na neposrednu turističku korist i stvarnim potrebama u zajednici u kojoj se provodi
• snaga tradicije manifestacije /projekta i broj godina održavanja
• obogaćuje pred i post sezonu
• broj turista (gledatelja/sudionika) koji bi sudjelovali/prisustvovali manifestaciji / projektu
• mogućnost održivog razvoja manje razvijenih dijelova Županije
• jasno definiran i realno dostižan cilj manifestacije/projekta,
• jasno definirani korisnici manifestacije/projekta
• jasno određena vremenska dinamika i mjesto provedbe manifestacije/projekta,
• realan odnos troškova i planiranih aktivnosti manifestacije/projekta,
• kadrovska sposobnost prijavitelja za provedbu manifestacije/projekta,
• osigurano sufinanciranje manifestacije/projekta iz drugih izvora

Osnovni uvjet za odabir programa/projekta je usklađenost neprofitne organizacije sa Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/14), a ukoliko se radi o udruzi i sa Zakonom o udrugama (NN 74/14).

Javni poziv je otvoren 30 dana od dana objave na mrežnoj stranici Splitsko- dalmatinske županije (www.dalmacija.hr) i Obavjesti o objavi javnog poziva u dnevnom tisku.

Više informacija kao i sam tekst Javnog poziva možete pogledati ovdje.