Natječaj za financiranje programa i projekata udruga namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba iz područja kulture, strukovnih i ostalih udruga u 2017.g.

Predmet ovog Natječaja je prikupljanje prijava programa i projekata iz područja kulture, a temeljem Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi za 2017. („Službeni glasnik SDŽ“ broj 152/16), kao i osiguranih sredstava u Razdjelu 103 proračuna SDŽ Glava 1 Programa „Udruge građana“ za financiranje strukovnih i ostalih udruga.

Temeljem ovog Natječaja Županija će u 2017. godini djelomično financirati provedbu programa/projekata iz sljedećih područja (aktivnosti), navedenih i u Uputama za prijavitelje programa/projekata pod točkom 2.2. i to :
1. Strukovne i ostale udruge ;
2. Muzejska djelatnost ;
3. Foto klubovi ;
4. Izdavačka djelatnost;
5. Scenska djelatnost;
6. Glazbena djelatnost;
7. Kulturno umjetnički amaterizam;
8. Podrška kulturnim događanjima – kulturne manifestacije

Pravo sudjelovanja na Natječaju imaju udruge, te ostale neprofitne organizacije civilnog društva koje nisu proračunski korisnici jedinica lokalne samouprave (zaklade, ustanove u kulturi, …) ako ispunjavaju svojstva prihvatljivih ponuditelja sukladno odredbama dokumentacije za provedbu Natječaja.
Prijava programa/projekata treba biti izrađena sukladno odredbama dokumentacije za provedbu Natječaja.

Krajnji rok za prijavu, odnosno dostavu prijedloga programa/projekta je 02. ožujka 2017. godine bez obzira na način dostave.

Više informacija kao i sam tekst natječaja možete pogledati ovdje.