Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa podizanja kvalitete turističke ponude na području Splitsko- dalmatinske županije za 2017. godinu

Predmet javnog poziva
Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Splitsko – dalmatinske
županije za objekte u domaćinstvu. Potpora je namijenjena financiranju aktivnosti i projekata
koji imaju utjecaj na podizanje kvalitete turističke ponude na području Splitsko – dalmatinske
županije.

Korisnici sredstava (s područja SDŽ)
(1) Pravo na potporu može ostvariti pravna i fizička osoba koja pruža uslugu smještaja u
sobama, studio apartmanima, apartmanima, kućama za odmor i to isključivo za
postojeće objekte kako bi podigli kvalitetu objekta (u daljnjem tekstu: Korisnik).
(2) Korisnici iz stavka 1. jesu:
fizičke i pravne osobe – privatni iznajmljivači
(3) Prednost imaju korisnici Programa koji se nalaze na manje razvijenom području
Splitsko – dalmatinske županije , a u cilju ravnomjernog turističkog razvoja Splitskodalmatinske
županije.

Namjena i uvjeti dodjele potpore
(1) Potpora podrazumijeva dodjelu namjenskih, bespovratnih novčanih sredstava iz
proračuna Splitsko dalmatinske županije u cilju poticanja podizanja kvalitete i
konkurentnosti privatnog (obiteljskog) smještaja uz afirmaciju Splitsko –
dalmatinske županije kao jedne od vodećih turističkih destinacija u RH, do 50%
iznosa opravdanih troškova , a najviše do 30.000,00 kuna.
(2) Iznajmljivači koji uz usluge smještaja imaju dodatni obrt ili tvrtku koji posluju na
dodatnoj turističkoj ponudi ili Ugovor o poslovno-tehničkoj suradnji s obrtima,
tvrtkama ili Obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima (OPG) s kojima pružaju
dodatnu turističku ponudu i/ili prodaju i prezentaciju hrvatskih proizvoda imaju
pravo na potporu do 50.000,00kn, a što maksimalno iznosi do 50% iznosa
opravdanih troškova.
(3) Na Natječaj se mogu prijaviti isključivo pravne i fizičke osobe koje pružaju uslugu
smještaja u objektima za domaćinstvo .
(4) Imaju sjedište i djelatnost na području Splitsko – dalmatinske županije te posluju
minimalno od 01.01.2016.godine
(5) Ulaganje za koje se traži potpora na temelju ovog Programa mora biti ostvareno u
2017. godini.
(6) Korisnik mora imati podmirene financijske obveze prema Državnom i
Županijskom proračunu.

Obavijest o objavi Javnog poziva objavljuje se u dnevnom tisku, a sam Javni poziv na
službenoj web-stranici Županije www.dalmacija.hr. Javni poziv će biti otvoren 30 dana od
dana objave u dnevnom tisku i web stranici Županije.

Više informacija možete pogledati ovdje.