COVID-19 zajam za obrtna sredstva

Financijski instrument „COVID-19 zajam za obrtna sredstva“ namijenjen je subjektima malog
gospodarstva koji su pogođeni pandemijom korona virusa, a isti je u cijelosti financiran iz sredstava
Europskog fonda za regionalni razvoj. VIŠE