Javni poziv za podnošenje zahtjeva za bespovratna sredstva iz „Programa sustavnog gospodarenja energijom na području Splitsko-dalmatinske županije(2014-2017.)“ za 2017. godinu

Predmet ovog Javnog poziva je javno prikupljanje ponuda za neposredno sudjelovanje Splitsko-dalmatinske županije u sufinanciranju projekata Programa sustavnog gospodarenja energijom na području Splitsko-dalmatinske županije (2014.-2017.) („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije” br.01/14 i 14/14) (u daljnjem tekstu: Projekt). Iznosi sufinanciranja i prihvatljivi troškovi po Projektima su: – Projekt 1: Poticanje korištenja obnovljivih […]

Javni poziv udrugama građana i turističkim zajednicama Splitsko-dalmatinske županije na podošenje zahtjeva za bespovratna sredstva iz Programa potpore turističkim manifestacijama i udrugama za 2017.

U Proračunu Splitsko-dalmatinske županije za 2017. godinu, Razdjel 06., Upravni odjel za turizam i pomorstvo planirana su sredstva namijenjena za sufinanciranje programa/projekata neprofitnih organizacija i turističkih zajednica od općeg značaja za Splitsko-dalmatinsku županiju, odnosno poticanje i sufinanciranje turističkih manifestacija i udruga koje promoviraju razvoj turizma u cilju obogaćivanja i poboljšanja […]

Natječaj za financiranje programa i projekata udruga namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba iz područja kulture, strukovnih i ostalih udruga u 2017.g.

Predmet ovog Natječaja je prikupljanje prijava programa i projekata iz područja kulture, a temeljem Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi za 2017. („Službeni glasnik SDŽ“ broj 152/16), kao i osiguranih sredstava u Razdjelu 103 proračuna SDŽ Glava 1 Programa „Udruge građana“ za financiranje strukovnih i ostalih udruga. Temeljem […]

Natječaj za predlaganje programa javnih potreba iz područja socijalne i zdravstvene skrbi i humanitarne djelatnosti, udruga proisteklih iz Domovinskog rata te drugih područja od interesa za opće dobro

Predmet ovog Natječaja je prikupljanje prijava programa i projekata iz područja socijalne i zdravstvene skrbi i humanitarne djelatnosti, udruga proisteklih iz Domovinskog rata te drugih područja od interesa za opće dobro (u daljnjem tekstu: Županija ) u 2017. godini. Županija će u 2017. godini djelomično financirati provedbu programa/projekata iz sljedećih […]

Natječaj za financiranje programa i projekata udruga namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba iz područja športa u 2017.g.

Temeljem ovog Natječaja Županija će u 2017. godini djelomično financirati provedbu programa/projekata iz sljedećih područja (aktivnosti), navedenih i u Uputama za prijavitelje programa/projekata pod točkom 2.2. i to : 1. Organizacija i sudjelovanje na športskim manifestacijama ; 2. Pomoći športskim društvima ; 3. Škole športova za djecu i mladež 4. […]

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 13