Poziv za prijavu

Poziv za prijavu projekata usmjerenih smanjenju i prevenciji socijalne isključenosti te socijalnom uključivanju i integraciji socijalno osjetljivih skupina za 2018./2019. godinu.

Novi natječaji APPRRR-a i HEP-a

Osmi Natječaj za provedbu tipa operacije 5.2.1 “Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala” Hrvatska elektroprivreda d.d. raspisala je Natječaj za dodjelu donacija ustanovama, udrugama i drugim organizacijama civilnog društva u 2019. godini. e

Natječaj za osnivanje operativnih skupina za provedbu tipa operacije 16.4.1 „Kratki lanci opskrbe i lokalna tržišta“

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je, 10. siječnja 2019. godine Natječaj za provedbu podmjere 16.1 “Potpora za osnivanje i rad operativnih skupina Europskog partnerstva za inovacije (EIP) za poljoprivrednu produktivnost i održivost“, provedba tipa operacije 16.1.1 „Potpora za osnivanje operativnih skupina“ za osnivanje operativnih skupina za provedbu tipa […]

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 25