Usluge

Poduzetnici na raspolaganju imaju:
 • fizičke kapacitete: prostorije, korištenje parking prostora, odnos smeća …
 • usluge inkubatora: administrativne usluge, telekomunikacijske i informatičke usluge, pomoć pri poslovnom planiranju i pružanju savjetodavnih usluga, promocija i ostale marketinške usluge, organizacija edukacijskih seminara, umrežavanje poduzeća u općini i organizacija koje potiču razvoj poduzetništva, financijsko savjetovanje i podrška pri realizaciji kreditnih programa…
Prednost kod ulaza u inkubator:

Prednost kod ulaza u inkubator imaju poduzetnici koji se bave proizvodnjom ili uslužnom djelatnošću vezanom uz proizvodnju. Osim toga, prednost imaju i poduzetnici koji posjeduju potencijal za otvaranje novih radnih mjesta.

Usluge pomoći (neklijentima) inkubatora:
 • informiranje i savjetovanje o poduzetništvu → uključujući i psihološka savjetovanja (strah od javnog nastupa, anksioznost), akademske i životne vještine (motiviranje, planiranje aktivnosti, postavljanje ciljeva, upravljanje vremenom), karijerno savjetovanje (poslovno umrežavanje, osobni marketing, razvoj karijere),
 • informiranje o dostupnim fondovima za moguće financiranje → informiranje o svim dostupnim mogućnostima financiranja projekata, uspješnim primjerima iz drugih europskih zemalja te europskim regulativama koje su potrebne za plasiranje proizvoda u zemljama Europske unije,
 • seminari o poduzetništvu → koji bi obrađivali sljedeću tematiku: analiza okruženja, izvori financiranja malih i srednjih poduzeća, kreditni rejting, rizici i znakovi upozorenja, krizni menadžment, održivi rast i upravljanje obrtnim kapitalom,
 • predstavljanje usluga i proizvoda na web stranici inkubatora,
 • podrška interesnom udruživanju poduzetnika → predstavlja budućnost malog i srednjeg poduzetništva. Kvalitetan i sposoban poslovni partner ponekad je vredniji od bespovratnog financiranja. Stoga inkubator nastoji poduzetnicima pomoći u pronalasku kvalitetnog poslovnog partnera, bilo za komercijalnu ili tehnološku suradnju.
Klijenti će dobivati informacije za sljedeće kreditne linije:
 • Kreditne linije Ministarstva gospodarstva,
 • Kreditne linije Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije,
 • Kreditne linije Ministarstva poduzetništva i obrta,
 • Kreditne linije Ministarstva poljoprivrede,
 • Kreditne linije HAMAG-a,
 • Kreditne linije HABOR-a,
 • Kreditne linije Splitsko-dalmatinske županije.

Poduzetnici mogu uštedjeti na najamnini i ta im prigoda predstavlja osiguranje dodatnih sredstava. Dodatno, kroz ugled i garanciju inkubatora kod stakeholdera, poduzećima se pružaju dodatne mogućnosti za realiziranje poslovnih priogoda.

Pomaganjem razvoja poslovne strategije svakom pojedinom poduzetniku stvara se sinergija koja omogućuje da dva ili više poduzetnika u inkubatori, djelujući zajedno, ostvaruju veće učinke od onih koje bi ostvarili pojedinačnim djelovanjem.